Hala Magazynowa

Hala Magazynowa z Zapleczem Biurowo-Socjalnym

Zlokalizowana przy ul. Gnieźnieńskiej w Bogucinie, Dz. nr 293, Arkusz 4, Obręb Bogucin.
Wykonany obiekt to hala magazynowa z częścią biurową o konstrukcji nośnej żelbetowej-prefabrykowanej ze stalową konstrukcją dachu. W hali jest dwukondygnacyjna część biurowa oraz jednokondygnacyjna część magazynowa. Magazyn obsługiwany jest poprzez system doków przeładunkowych.
Parametry inwestycji: